Yurtdışı İnternet Çıkışı

İlginç bir şekilde Türkiye’nin neresinde olursanız olun Gayrettepe’dir bu çıkış. İstanbul da olsa Balıkesir’de Isparta’da olsa aynıdır ve yapacak bir şey yoktur. Paketinizin nereye gittiğinin de herhangi bir önemi yoktur, Rusya’ya da gitse ABD’ye de gitse aynıdır durum.

Paketin nereden çıkış yaptığını traceroute yardımı ile öğrenmekteyiz. Artık ICMP paketleri bazı routerlar tarafından drop edildiğinden tcptraceroute veya traceroutunuzun tcp flagini aktif ederek kullanabilirsiniz ancak çıkışı anlamak için klasik Traceroute’u kullanmak yeterli olmaktadır. Örnek olarak:

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store