USGS Deprem Apisi İle Uğraşmak

Deprem apisi gerçekten güzel bir şekilde çalışmaktadır. Get ile çalışan ve bu yüzden istek yapması oldukça kolay olan bir apidir.Tarihi Unix Epoch ile vermesi de ayrıca insanı mutlu etmekte. Place’i String olarak Marmara Ereğlisinin şu kadar şurasında diye vermesi de beni mutlu eden bir yaklaşımdı.

İstenen Enlem ve Boylamlar arasındaki depremleri vermesi de sadece Türkiye veya sadece Fransayı içine alacak şekilde enlem boylamları kullanabiliyoruz.

Örnek olarak sadece Türkiye sınırlandırmasını şu şekilde yapabiliriz:

&minlatitude=36&maxlatitude=42&minlongitude=26&maxlongitude=45

Sadece Büyük depremleri görmek isteyebiliriz. Mesela 5'ten büyük depremler için:

&minmagnitude=5

Depremleri büyüklüklerine göre sıralamak için:

&orderby=magnitude

Diğer birtakım parametreler ile de çeşitli sıralamalar yapabilirsiniz.

Format olarak csv alabildiğimiz gibi (POJOlar ile uğraşmadan tam kullanım sağlamak için en iyisi. ) gibi GEOJson gibi formatlar ile de çıktı alabilmemiz mümkün. Formatı diğer parametreler gibi kullanabilmekteyiz. Örnek olarak:

Örnek bir sorgu için:

https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/query?format=geojson&minlatitude=36&maxlatitude=42&minlongitude=26&maxlongitude=45&orderby=magnitude

Api Hakkında daha detaylı bilgi için:

https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/#format-text

Originally published at http://anilkaynr.wordpress.com on September 27, 2019.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student