Python Plotly ile Verili Dünya Haritası Oluşturma

Plotly ile dünya haritasını oluşturmak oldukça kolaydır. Sadece choropleth metodunu kullanarak yapalabilir. Kullanımı için örnek vermek gerekirse:

fig = px.choropleth(data1day,
locations="Country/Region",
locationmode = "country names",
color="ConfirmedCases", hover_name="Country/Region", color_continuous_scale=px.colors.sequential.Plasma)
fig

Teker teker parametrelere bakacak olursak kullanılan ilk parametre ile verimizi veriyoruz (data1day). Ardından locations ile verinin içindeki yaza ülke isimleri (ya da iso kodları, vb…) yazan sütunun ismini veriyoruz. Ardından locationmodei ile bir önceki sütunun hangi formatta yazıldığını belirtiyoruz. Color ile görmek istediğimiz değerlerin olduğu sütunu veriyoruz. hover_name ve color_continuous_scale ile kozmetik işlemler gerçekleştiriyoruz. Sonuç olarak:

Ya peki verimiz time series cinsinde ise ne yapacağız? Küçük değişiklikler ile sonuca ulaşacağız tabiki:

fig = px.choropleth(train, locations="Country/Region", 
locationmode = "country names", color='ConfirmedCases', hover_name='Country/Region',
animation_frame="Date" )
fig

farklı olarak bütün veriyi kullandık ve animation_frame olarak Date sütunumuzu verdik. Sonuç olarak istediğimiz hareketi elde ettik.

İnteraktif plotun biraz daha etkili gözükmesi ve renklerin hızlı değişmesi önemli olabilir. Eğer renklerin hızlı değişmesini istiyorsanız range_color isimli parametreyi (verinize göre) çok küçük bir değer seçerek hızlı bir şekilde değişmesini sağlayabilirsiniz. Örnek olarak:

fig = px.choropleth(train, 
locations="Country/Region",
locationmode = "country names",
color='ConfirmedCases',
range_color=(0,2000),
hover_name='Country/Region',
animation_frame="Date" )
fig

Eğer çok çok daha hızlı renk değişimleri görmek istiyorsanız büyük değerlerin farkını kaybetmek pahasına 0,60 gibi değerler de kullanabilirsiniz ki 100 ile 10000 aynı sarı şeklinde gözükecektir.

Plotly ile dünya haritası gerçekten kullanması kolay, eğlenceli ve etkili. İyi günlerde kullanmanız temennilerimle.

Kaynak: https://www.kaggle.com/anilkay/worldmapcor

Originally published at http://anilkaynr.wordpress.com on March 24, 2020.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.