Java’da LocalDateTime’da Epoch Zamanını KullanmaOldukça kolay bir şekilde kullanılabilir. LocalDate bu işlem için içerisinde bir metod bulundurur Şöyleki:

LocalDateTime localDateTime=LocalDateTime.ofEpochSecond(longValue,0,ZoneOffset.UTC);

i Aynı şeyi Java’nın eski Date arabirimi ile yapmaya kalarsak karşımıza bir takım problemler çıkmaktadır. Şöyleki:

Date date=new Date(longValue);

Bu şekilde kullanıldığında maalesef alakasız ve korkunç değerler ile karşılaşmaktayız. Gerçek tarihi döndürmek için Date’i şu şekilde kullanmak durumundayız:

Date date=new Date(time*1000);

Bu şekilde gerçek tarihi döndürebilirsiniz. Tabiki gerekli işlemler yapıldığında 🙂

Originally published at anilkaynr.wordpress.com on July 3, 2018.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student