Java’da Copy Constructor

Clone işlemini yapmak yerine bunu kullanabilirsiniz. Kopyalama işlemini bu şekilde yapabiliriz. Bu şekilde referenceları değil sadece değerleri kopyalayarak ilerleyebiliriz. Örneği hemen vermek gerekiyorsa:

Burada copy işlemini yapmamızı sağlayan constructor şudur:

Üstelik bu yaklaşım ile istersek bazı değerleri almama hakkımızı da kullanabiliriz. Clone Methodu vb yöntemlerden çok daha kolay bir yöntemdir.

Originally published at anilkaynr.wordpress.com on February 13, 2019.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student