Google Cloud Auto ML ile Tensorflow.js üzerinde tahmin yapma

Modelini Eğitimini yapmadan önce Edge’de çalışacak şeklinde işaretlemeniz gerekmektedir. Ardından da Tensorflow.js olarak export etmeniz gerekmektedir. Sonrasında ise tensorflow.min.js’i değil automl için özel oluşturulmuş versiyonunu kullanmamız gerekmektedir. Şöyle:

<script src="https://unpkg.com/@tensorflow/tfjs"></script><script src="https://unpkg.com/@tensorflow/tfjs-automl"</script>

Ardından modelimizi model.json’u vererek tanıtmamız gerekmektedir:

tf.automl.loadImageClassification("path/model.json").then(function(model){});

modeli kullanmaya başlayabilirsiniz artık. Örnek olarak:

const imgEl = document.getElementById('img'); //normal 1 img tagimodel.classify(imgEl).then(function(result){console.log(result);});

Resize Etmemize falan gerek kalmadan otomatik olarak işlemleri yapmaktadır. Sonuç olarak şuna benzer çıktılar vermektedir:

[ { "label": "neutral", "prob": 0.7952377796173096 }, { "label": "smile", "prob": 0.20476220548152924 } ]

Array halinde classlar ve olasılıklarını vermektedir. Kolay bir şekilde sıralayabilir yada maximumunu alabilirsiniz.

Performansı konusunda benim küçük verisetimde %88 accuracy’ye (doğruluğa) ulaştı. Öncesinde düz Transfer Learning Alexnet ile sadece %75’e ulaşıyordum ancak kendi feature extraction yöntemim ile %92’lere kadar çıkardım. Ama hiç fena çalışmıyor.

Komple bir örnek için:

https://gist.github.com/anilkay/69366e56f02d3d154b2d86882fba2de8

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student