FastAi Matlab Kadar Kolay DeepLearning

Matlabdaki kadar kolay bir biçimde istenilen modeller eğitebiliriz ve aynı zamanda akademi sektörde de kullanılan bir araçtır.

Şöyleki karşılaştırmalı olarak gidersek:

ImageDataStore — — ImageDataBunch

Matlab: veri=imageDatastore("C:\verisetiv1\",'LabelSource','foldernames',"IncludeSubfolders",true);
FastAi:
data=ImageDataBunch.from_folder(path=Path('C:\verisetiv1\'),train="train",valid="val",test="test")

Resimlerin boyutlarını değiştirmek için

Matlab:
veri.ReadFcn = @(loc)imresize(imread(loc),[227,227]);
Fastai:
data.transform(size=227).databunch()

Model yükleme:

Matlab:net=alexnet;layersTransfer = net.Layers(1:end-3);layers=[layersTransferfullyConnectedLayer(2)softmaxLayerclassificationLayer];Fastai:learner=cnn_learner(data,models.resnet18,metrics=accuracy)

Eğitim:

Matlab:
trainNetwork(augimds,layers,options);
Fastai
learner.fit(4)

Evet oldukça benzer bir biçimde benzer işlemleri yapabiliyoruz. Bunların yanı sıra Ganlar ve Deep NLP modülleri de bulunmakta. Kullanılması gerçekten mantıklı.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student