AWS-Sdk ile S3 Bucket’ından Dosya indirme

İndirme işlemi Sdk terminolojisinde get olarak geçmektedir. İndirme ve dosyaya yazma işlemini kendi gerçekleştirebildiği gibi sizde gerçekleştirebilirsiniz. SDK’nın bu işi yaptığı bir örnek şurada verilmiştir:

ResponseInputStream<GetObjectResponse> response = s3Client.getObject(objectRequest);

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student