Android’de ObjectBox ile Kalıcı Veri Saklamak

Bildiğimiz Android’de Kalıcı Veri saklamak için Çeşitli Yollar mevcuttur. Bunlardan bazıları SharedPrefences kullanmak, Room Framework ile calışmak vb gibi yöntemlerdir. Bu yöntemlerden biri de ObjectBox veritabanını kullanmaktır. Şu şekilde kullanacağız.

Öncelikle Gradle’ımızı düzenliyoruz. Öncelikle Build.gradle’ımızın Proje isminin yazdığı dosyamızdaki repository kısmına ObjectBoxumuz’u şu şekilde ekliyoruz: maven { url “http://objectbox.net/beta-repo/" }

Ardından aynı dosyadaki dependencies kısmına şunu ekliyoruz:

classpath "io.objectbox:objectbox-gradle-plugin:1.4.1

Ardından app yazan gradle filemize şunu ekliyoruz. Android’den sonra olmak kaydı ile şu kodu ekliyoruz:

apply plugin: 'io.objectbox'

Bu işlemleri yaptıktan sonra ObjectBox’u kullanmaya başlayabiliriz.

Öncelikle bir class oluşturmalıyız ObjectBox’da kullanılacak. Şu şekilde bir class oluşturabiliriz:

@Entity
class Kisi {
@Id long id;
int boy;
int kilo;
String isim;
public Simdiki() }

Şu şekilde başlıyoruz Öncelikle bir BoxStore oluşturmalıyız. Şu şekilde oluşturmalıyız:

mIns = MyObjectBox.builder().androidContext(context).build();

Ardından bir Box oluşturmalıyız:

Box<Simdiki> Storage=mIns.boxFor(Simdiki.class);

Bu oluşturma işlemi ile _Simdiki diye belirteç objesi oluşturuldu. Bu objeyi query vb oluştururken kullanacağız. Bundan sonra bütün işlemlirimizi Storage üzerinden gerçekleştiriceğiz.

Ekleme işlemini şu şekilde:

Storage.put(new Simdiki(176,67,"Bir Başkakimse"));

Hepsini Çekme işlemi şu şekilde yapılmaktadır. List dönmektedir sonuç olarak.

Storage.getAll();

Sorgu Şu şekilde oluşturulmaktadır. Yine aynı şekilde liste dönmektedir:

torage.query().notEqual(Simdiki_.isim,"uiymleuiylme")
.and().equal(Simdiki_.boy,176).build();//kullanmak için find() metodu ile kullanacaksınız build ettikten sonra.

Update İşlemi için yine put metodunu kullanırız şu şekilde update edebiliriz bir kayıdı:

Simdiki bir=Storage.get(12);
bir.isim="Arif Kısaöz";
Storage.put(bir);

Delete işlemi ise şu şekilde yapılır

Storage.remove(bir.id);

Böylece bütün Crud operasyonları gerçeklenmiş olur.

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student