Uzun süreli bir online sertifika almaya karar verdiğimde Google’ın Coursera kurslarının reklamlarını görmekteydim. Biraz araştırdıktan sonra almaya karar verdim. Çok zor bir kurs değildi ancak hiçte boş bir kurs gibi de görünmüyordu. Direkt olarak advance kurslar almak yerine böyle bir başlangıç yaptım ve hiç pişman değilim.

Kurstan bahsedecek olursak 5 adet kurs ve 1 adet uygulama modülünden oluşuyor kurs. İlk olarak temel Python’u öğretiyor ancak yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı olabileceği açık. Python kursu ise gerçekten çok iyi hazırlanmış ve quizler bazen gerçekten zorlayıcı olabiliyorlar.

Sonrasında Using Python with Interact with Operating Systems kursu geliyor ve gerçekten güzel bir kurs…

anıl kaynar

Computer Engineer,Sociologist, CSE Master Student

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store